Uitgeverij Shama

 

             

UITGEVERIJ SHAMA

 

Home

Over ons

Publicaties

Uit te geven

Links

Webshop

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citaten uit "Christen, wees vrij!"

 

"In de vroegere kerk was het zo belangrijk en noodzakelijk dat boze geesten uitgedreven werden, dat het in Marcus 16 als eerste wordt genoemd in de lijst van tekenen die de gelovigen zullen volgen. Maar wat is er nu gebeurd? In de meeste kerken worden nooit demonen uitgedreven. Hierdoor zijn we in grote mate aan de opdracht van Jezus ongehoorzaam en oogsten daar nu de resultaten van in ons kerkleven. Elke leider en elke gelovige zou moeten weten hoe demonen moeten worden uitgedreven... Over het algemeen wordt er een evangelie gepreekt dat minder is dan het ware evangelie………"

 

 

"Hoe hard heeft de kerk alle gaven van de Geest nodig! Als westerse christenen zijn we vaak te ‘slim’, te ‘ontwikkeld’, te ‘onafhankelijk’ en niet kinderlijk genoeg in onze afhankelijkheid en ons geloof. Zelfs veel pinkster- en charismatische kerken zijn geïnfiltreerd met termen en methodes uit de moderne psychologie en hebben de wijsheid en kracht van de Heilige Geest verworpen.

Denk eraan: geestelijke gebondenheden worden verbroken met geestelijke wapens.

“Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken.” (2 Korintiërs 10:4)……."

 

"Sommige van u zitten gevangen in een draaimolen. Met uw gehele hart probeert u zich te identificeren met Jezus en geen plaats te geven aan de duivel, maar door gebrek aan vrijheid valt u voortdurend terug in een bepaalde zonde. Wanneer u valt, voelt u zich veroordeeld en onwaardig. U pleit voor reiniging, u staat op om weer met God te wandelen, en dan - boem! Dit opstaan en opnieuw vallen herhaalt zich steeds weer, ook al haat u het.

Laat mij u bemoedigen. Zonder op wat voor manier zonden goed te praten, moet u weten dat God uw hart ziet. Hij ziet de zware strijd die u heeft te verduren. Weet dat Hij zowel uw hart als uw acties ziet. Blijf doorgaan en bied weerstand aan de zonde met alles wat in u is, en als u valt, maakt dan snel aanspraak op reiniging en sta op. Laat de vijand niet meer veroordeling op u leggen. Blijf de vijand weerstaan en blijf door middel van geestelijke oorlogvoering doorgaan met het verbreken van de innerlijke gebondenheden. Vroeg of laat zult u opstaan in vrijheid en uit de draaimolen komen…………."

 

"In christelijke kringen misleiden we elkaar te vaak. Er wordt verteld dat christenen vrede en blijdschap hebben en geen problemen kennen. Maar achter de zondagse glimlach bevinden zich vele harten die pijn lijden. Getuigenissen zijn positief en klinken wonderbaarlijk. Het christelijke leven lijkt uit niets anders te bestaan dan blijdschap en zegeningen. Zo vaak wordt echter de andere kant niet verteld. Laten we eerlijk zijn tegenover onszelf. Als we dat niet zijn, zullen we nooit in de volledige vrijheid komen die Jezus voor ons heeft……….."

 

"Uit ervaring heb ik bemerkt dat veel gelovigen bidden voor genezing terwijl ze eerst de geesten van zwakte hadden moeten uitdrijven. We zouden meer lichamelijke genezingen zien als we eerst de vijand bestraften.

…Laten we wijs zijn. Bevrijding is geleidelijk. Het gebeurt niet allemaal in één keer. Bij het vrijzetten is tijd betrokken. Hoe uitgebreider de gebieden van gebondenheid zijn, hoe langer het duurt om deze af te breken. De meeste gelovigen hebben weinig of geen besef van de omvang van de infiltratie van demonische gebondenheid in hun leven……….."

 

"Over het algemeen is de kerk van Jezus Christus gebedsloos en heeft ze weinig kracht. Ze leeft grotendeels als de wereld. Ze is betoverd door de natuurlijke, zichtbare wereld en heeft gebrek aan kennis van onzichtbare realiteiten. Omdat we op een niveau van geestelijke kennis en ervaring leven dat ver onder het peil ligt van wat de Heer eigenlijk voor ons wil, zien we de dingen vanuit een bedekt en beperkt perspectief, en zijn we verward. We moeten de realiteit van de onzichtbare wereld onder ogen zien. De innerlijke nood van een groot deel van Gods volk is groot, en er is tijd en geduld voor nodig om het beloofde land (totale vrijheid) volledig in te nemen…….."

 

"Mannen, mag ik me even tot jullie richten. Wat is de reden dat we ons niet graag willen vernederen en onszelf willen openstellen zoals veel vrouwen dat doen? Er zijn meer vrouwen die redding en bevrijding zoeken dan mannen. Dit komt niet omdat mannen niet in nood zijn, want hun nood is even groot. Ik geloof dat de reden is dat wij mannen vaak niet zo eerlijk zijn als vrouwen, en dat wij niet zo bereid zijn om onszelf te vernederen. Laat de vijand u niet langer van de zegen afhouden. Verneder u vandaag……."

 

"Sommigen verwachten dat jarenlange problemen kunnen worden opgelost in een uur counseling. Dit is niet zo. Het kost tijd. Oorlogvoering is werk. Er kunnen lange periodes voorbijgaan voordat alle gebondenheden verbroken zijn. Velen raken onderweg ontmoedigd en afgemat.

Temidden van de strijd moeten we leren te accepteren wat de Heer aan het doen is. Het is gemakkelijk om te zien wat de duivel doet. Maar wat doet God en wat staat Hij toe in de schijnbare vertragingen? Zonder passief te worden moeten we ons overgeven aan Zijn volmaakte plan en doel voor onze levens. De Heer stelt meer belang in wat Hij van ons maakt dan in ons comfort. Wanneer we de soevereiniteit van God accepteren, dan zullen we de verwarring kwijtraken…………"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 29 okt. 2013

Uitgeverij Shama

 

 

SPREEKSCHEMA GRAHAM POWELL

5 t/m 17 november 2013

di        5 november         Het Baken, Mendelssohnlaan 1A, Eindhoven (zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur - meer info:           

                                     http://www.healingrooms.dse.nl/agenda.html

wo       6 november         Levend Water Hoensbroek: Hoofdstraat 370, 6432 GN, Hoensbroek
                                    zaal open: 19.00,  aanvang 19.30, toegang vrij

do       7 november         Gemeente Hermon in Eindhoven (19.30 uur) http://www.hermon.nl/

vr/za    8-9 november      Jeugd met een Opdracht - Hoogeveen - vier seminars op vrijdagavond en zaterdag

                                    (zie http://www.ywam-ede.nl/index.php?sn=Activiteiten)

zo       10 november       Christengemeente 'De Weg', Amelandlaan 14, 8443 CB, Heerenveen - 10.00 uur en 's avonds                  

                                    zie: http://www.christengemeentedeweg.nl/agenda.html

wo      13 november        's avonds in het Vaderhuis in Den Haag (http://www.vaderhuis.com/ )

do       14 november       's Heerenhof in Heerde, 's avonds 19.30 uur, zie: uitnodiging

                                     Opgave en info: via infograhampowell@gmail.com of W. van Zuuk: 06-50663260)

vr        15 november        In Leerdam, 19.30 uur, in Wijkgebouw West End, P.M. van Gentstraat 20, 4142 BM, Leerdam.

za/zo  16-17 november   Jezus Levend Water gemeente Kortrijk Belgie: http://www.jezuslevendwater.be/index.html

                                    zaterdagavond 17.00 uur en zondagmorgen om 10.30 uur. Informatie, zie contactadres op website gemeente. 

 

 

Graham Powell komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland, en leeft nu op Vancouver Island Canada. Samen met zijn vrouw dient hij God al meer dan 40 jaar. Als evangelist en staflid was hij 10 jaar betrokken bij de organisatie ‘Open Air Campagners’ waarna hij gedurende een periode gediend heeft als voorganger. Later heeft God hem geroepen in een reizende evangelisatie- en onderwijsbediening (Center Mountain Ministries), wat hem naar vele landen, en in het speciaal Europa, heeft gebracht. De kern van Graham's boodschap is het winnen van de verlorenen tot Christus, en het toerusten van gelovigen om zichzelf vrij te zetten van gebondenheden zodat ze vrij zijn om te dienen. God heeft hem in het speciaal geroepen voor de bediening van bevrijding, en met grote autoriteit beweegt hij in de gaven van de Heilige Geest. Graham heeft drie boeken over geestelijk oorlogsvoering en bevrijding geschreven.

GRAHAM POWELL 2013

 

 

Mocht u nog vragen hebben over de bediening van Graham Powell,

dan kunt u contact opnemen met Erik van Rossum (06-49137531)